Febbraio 2023

Soboto, 4.marca 2023, predstavitev dokumentarnega filma, “Covid 19, dvanajst mesecev kritične”

Z veseljem vas obveščamo, da bo v soboto, 4.marca 2023, ob 17.30 v dvorani Xenia, Riva III Novembre 7 v Trstu, predstavitev dokumentarnega filma, ki ga je pripravila novinarka Martina Pastorelli. Dokumentarec “Covid 19, dvanajst mesecev kritične misli” kronološko in s kritičnim pristopom obnavlja način in metode, s katerimi so se odgovorni lotevali pandemije v naši državi. Delo temelji na številnih intervjujih različnim osebnostim, ki so bile takrat na ključnih položajih.
Na predstavitvi bodo sodelovali: avtorica Martina Pastorelli ter ugledna gosta Alberto Contri, izvedenec za komunikacijo in medije, in sodnik Paolo Sceusa. Moderatorka bo Loredana Gec. Spregovoril bo tudi Giovanni Sergi Sergas, predsednik Odbora radijskih in tv delavcev za vzajemno pomoč.
Sledila bo razprava. Vstop bo prost brez vabil. Priporočamo vam, da pridete pravočasno, ker so mesta omejena.  Poskrbljeno pa bo za invalidne osebe in za osebe s posebnimi potrebami.
Dogodek bomo predvajali preko spleta na naslovu našega odbora:
https://www.youtube.com/@comitatomutuoappoggiolavor1524
Dokumentarni film Martine Pastorelli si lahko prosto ogledate na naslovu:
https://www.laverita.info/covid-dodici-mesi-pensiero-critico-2659409209.html
Vabljeni ste, da se udeležite srečanja in da vabilo posredujete prijateljem in znancem.

Za informacije: https://www.comitatoradiotv.it/
E-mail: convegno@comitatoradiotv.it
Twitter: https://twitter.com/ComitatoTv

Sabato 4 marzo presentazione del docufilm «Covid 19, dodici mesi di pensiero critico».

È con grande piacere che vi annunciamo che sabato 4 marzo alle h17e30 presso la sala Xenia, Riva III Novembre 7, a Trieste ci sarà la presentazione del docufilm di Martina Pastorelli: «Covid 19, dodici mesi di pensiero critico» . Il docufilm ripercorre cronologicamente e criticamente, con interviste a numerosi personaggi chiave, il modo in cui è stata affrontata la situazione pandemica nel nostro paese. Saranno presenti l’autrice -la giornalista indipendente Martina Pastorelli- e due ospiti di primissimo piano: il massmediologo Alberto Contri e il magistrato Paolo Sceusa. Il convegno verrà moderato da Loredana Gec. Interverrà il presidente del Comitato di Mutuo Appoggio Lavoratori Radio-TV, Giovanni Sergi Sergas.
La presentazione prevede un dibattito con gli ospiti e domande del pubblico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Vi raccomandiamo di arrivare con un certo anticipo per trovare posto a sedere (i posti non sono assegnati tranne alcuni riservati a persone con disabilità o impedimenti fisici, vedi sotto).
L’avvenimento sarà comunque in diretta streaming sul canale del nostro comitato: https://www.youtube.com/@comitatomutuoappoggiolavor1524 .
Il docufilm di Martina Pastorelli è liberamente visibile su: https://www.laverita.info/covid-dodici-mesi-pensiero-critico-2659409209.html
Vi invitiamo a partecipare ed estendere questo invito anche ad amici e conoscenti.
Alcuni posti a sedere verranno riservati a persone con disabilità fisiche o in situazione di necessità (es donne in gravidanza) su richiesta esplicita indirizzata all’indirizzo convegno@comitatoradiotv.it .

Per informazioni: https://www.comitatoradiotv.it/
E-mail: convegno@comitatoradiotv.it
Twitter: https://twitter.com/ComitatoTv
Accrediti stampa posso essere richiesti a media@comitatoradiotv.it